Chris Christie Powered by Trendolizer

Stoppet forbud mot barneekteskap

Trending story found on www.nrk.no
New Jersey-guvernør Chris Christie har stoppet en lov som skulle forby barneekteskap. Over 50.000 mindreårige blir hvert år gift i USA.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments